Názov projektu:

Moderná škola – základ úspechu života jedinca

 

Výzva 1.1. :

Premena tradičnej školy na modernú

 

Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu z EU:

151 579,21€

 

Trvanie projetu:

máj 2012 – marec 2014